دیدار جمعی از اقلیت‌های مذهبی از خانه امام خمینی (ره) – قمدیدگاهها بسته شده است.