چگونه درآمد منطقه آزاد چابهار چند برابر می‌‌‌‌‌‌‌شود؟

عضو هیات مدیره منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه “قصد داریم یک خط کشتیرانی بین سنگاپور و کشورهای پیرامون آن با چابهار راه‌اندازی کنیم”، گفت: قطعا تحقق این پروژه درآمد منطقه آزاد چابهار را چند برابر خواهد کرد.

 منطقه آزاد چابهار

به گزارش عرصه، محمدحسین ملک‌زادگان با اعلام طرح “راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی یک خط کشتیرانی بین سنگاپور و کشورهای پیرامون آن با چابهار”، اظها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کرد: قصد داریم یک خط کشتیرانی بین سنگاپور و کشورهای اطراف آن با چابهار راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کنیم که افتتاح این پروژه اتفاق بسیار خوشحال کننده‌ای است. هم اکنون با سازمان های مختلفی در حال رایزنی هستیم که بتوانیم هرچه سریعتر این پروژه را عملیاتی کنیم.

وی ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داد: در صورت راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی این خط کشتیرانی تجار اعم از ایرانی و غیر ایرانی محصولات خود را در منطقه آزاد چابهار تخلیه خواهند کرد تا پس از آن  هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سریع‌تر و ارزان‌تر به منطقه آسیای میانه و افغانستان منتقل کنند. باید بدانیم که ارسال کالاها از چابهار به سمت آسیای میانه وافغانستان چه از نظر زمانی و چه از نظر هزینه‌ای برای تجار به صرفه تر خواهد بود و قطعا آنها این مسیر را برای انتقال کالای خود انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

عضو هیات مدیره منطقه آزاد چابهار با تاکید بر راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی این پروژه، گفت: قطعا اگر این خط کشتیرانی به عنوان پروژه‌‌ هدف راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی شود درآمد چابهار چند برابر خواهد شد و ما در تلاش هستیم تا هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سریع‌تر آن را عملیاتی کنیم.دیدگاهها بسته شده است.