تصاویر/ زندگی بر روی ناو هواپیمابر آمریکاییدیدگاهها بسته شده است.