قدرتمند ترین کتف های جهان

به گزارش عرصه، نوجوانی هندی از توانایی عجیب و نادری برخوردار است؛ کتف های این نوجوان آنقدر قدرتمند است که می تواند یک اتومبیل را با آن به دنبال بکشد. نوجوانی هندی از توانایی عجیب و نادری برخوردار است...

درختان تار عنکبوتی! +تصاویر

به گزارش عرصه، یکی از غیرمنتظره ترین اثرات جانبی سیل پاکستان، میلیون ها عنکبوت بود که از درخت ها بالا رفتند تا از سیل در امان بمانند.   باتوجه به مقیاس این سیل و اینکه زمان زیادی طول کشید تا سطح...