خبر «توقف تولید این دو خودرو» تکذیب شد

به گزارش عرصه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر« توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید تا پایان امسال» را تکذیب کرد.دیدگاهها بسته شده است.