خاطره ضرغامی از دیدار با آیت‌الله سیستانی

به گزارش عرصه ، ضرغامی عنوان کرد: وقتی به ملاقات آیت‌الله سیستانی رفتم، دو زانو نشسته و منتظرم بود، از جای بلند شد و احترام کرد. در طول جلسه که یک ساعت طول کشید همواره دو زانو، در حالی که دست‌هایشان روی زانو قرار داشت صحبت می‌کرد.دیدگاهها بسته شده است.