چرا آتش‌فشان فوران می‌کند؟

به گزارش عرصه، محققان دانشگاه بریستول با کشف بزرگترین دریاچه آب زیرزمینی در زیر یک آتش‌فشان غیر فعال، علت اصلی فوران مواد مذاب در سطح زمین را پیدا کردند. محققان پس از بررسی صفحات پوسته زمین در زیر آت...