بیانیه حمایت خبرنگاران از «پویش در راه شهید»جمعی از رسانه ها و اصحاب رسانه در حمایت از پویش «پویش در راه شهید» بیانیه ای ویژه را منتشر کرده اند.


Source by [author_name]دیدگاهها بسته شده است.