تنها خارجی که امام(ره) پیشانی‌اش را بوسیدندآن روز توی آن دیدار در حضور کسانی که آنجا بوده‌اند امام پیشانی او را می‌بوسند. او در حقیقت تنها خارجی بود که امام پیشانی اش را بوسیده‌اند.


Source by [author_name]دیدگاهها بسته شده است.