نظر آیت‌الله مکارم‌ در مورد شبکه‌های اجتماعی غربی


یکی از مراجع تقلید گفت: ۹۰ تا ۹۵ درصد شبکه‌های اجتماعی غربی دنیا را به لجن‌زار تبدیل کرده و رمضان ماهی است که باید با تبلیغات در برابر آن ایستاد و جوانان را بیمه کرد.


Source by [author_name]دیدگاهها بسته شده است.