وضعیت سینماهای سراسر کشور در روز اربعینسخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: سینماهای سراسر کشور به مناسبت اربعین حسینی تعطیل شدند.


Source by [author_name]دیدگاهها بسته شده است.