سبد هزینه خانوار کارگری از ۳۰۰۰۰۰۰ تومان گذشت

غلامرضا عباسی ـ در گفت‌وگو با عرصه، اظهار کرد: هر سال کمیته‌های دستمزد برای بررسی وضعیت خانوارهای کارگری و رصد آخرین رقم هزینه و دستمزد در استانها تشکیل می‌شوند ولی تا وقتی که نتایج این بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی مورد بی اعتنایی شورای عالی کار باشد نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارشها هزینه ماهانه خانوار کارگری در ماه به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و این در شرایطی است که حق مسکن و خواربار و سایر مزایای کارگران در سال ۹۵ هیچگونه افزایشی نداشته است.

به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، عقب افتادگی‌های مزد کارگران که از سالهای قبل مانده و روی هم تلنبار شده باید جبران شود و تعیین مزد در شورای عالی کار بر اساس وضع معیشت زندگی خانوار صورت گیرد.

او تاکید کرد: دستمزدی که برای جامعه کارگری پیش بینی می‌شود باید با خط فقر برابری داشته باشد و حداقل‌های زندگی کارگران را پوشش دهد.

این مقام مسئول کارگری همچنین درباره تعیین مزد منطقه‌ای گفت: اگر بخواهیم دستمزد منطقه‌ای را در کشور پیاده کنیم باید شاهد مهاجرت گسترده افراد به شهرها و کلان‌شهرها باشیم چون نیروهای کار به هوای گرفتن مزد بیشتر راه مهاجرت را در پیش می‌ِگیرند.

وی افزود: در حال حاضر مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و کارگران از این شیوه تعیین مزد رضایت دارند ولی در ایران به دلیل آنکه هنوز زیرساختها و مهمتر از آن فرهنگ اجرای این شیوه به وجود نیامده نمی‌توانیم آن را پیاده کنیم و چنین مصوباتی پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود.

به گفته عباسی به دلیل اختلاف مزد در یک منطقه با منطقه دیگر نیروی کار تصور می‌کند که برای مزد بیشتر باید راهی شهرهای بزرگ شود در حالی که از تورم و گرانی و هزینه‌های سنگین زندگی در کلان شهرها خبر ندارد و خود را گرفتار می‌کند.دیدگاهها بسته شده است.