تغییر قوانین فروش سیم کارت به خارجی‌ها در آذربایجان

به گزارش عرصه از وستی، از این پس تمامی اپراتورهای تلفن همراه در این کشور موظف هستند تا در هنگام فروش سیم کارت تلفن همراه، تمامی مشخصات خریداران خارجی را بر اساس مندرجات پاسپورت در سیستم شناسایی ثبت کنند.
بر اساس قوانین جمهوری آذربایجان اتباع خارجی که به این کشور سفر می کنند، تنها به مدت ۱۰ روز می توانند بدون رجیستر کردن خود در اداره پلیس در این کشور بمانند و پس از این مدت موظف هستند تا محل اقامت خود را به پلیس اطلاع دهند.دیدگاهها بسته شده است.