ثبت ازدواج کوتاه قدترین زوج جهان در گینس + تصاویر

ثبت ازدواج کوتاه قدترین زوج جهان در گینس + تصاویر
ازدواج کوتاه قدترین زوج جهان در لندن در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. این زوج توانستند با ثبت این رکورد، از گینس گواهی دریافت کنند.
عروس و داماد ثبت ازدواج کوتاه قدترین زوج جهان در گینس + تصاویر

به گزارش عرصه، ازدواج کوتاه قدترین زوج جهان در لندن در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. این زوج توانستند با ثبت این رکورد، از گینس گواهی دریافت کنند.دیدگاهها بسته شده است.