بهترین زمان برای چرت زدن چه ساعتی است؟

به گزارش عرصه، چرت زدن عادت بسیاری از افراد است که البته زمان ان باید کوتاه و مفید باشد. مطمئنا افرادی که تجربه چرت مختصر مفید روزانه  را دارند از اثرات فوق العاده ان باخبرند.

فواید چرت زدن در طول روز

در واقع، چرت زدن در طول روز می تواند خلق وخوی فرد را بهتر کند، باعث بهبود حافظه شود و میزان هوشیاری را افزایش دهد. یکی از مطالعات مجله Sleep نشان می دهد که حتی یک چرت کوتاه به عملکرد شناختی فرد کمک می کند و بی خوابی را  کاهش می دهد.

  به نظر متخصصان، راز واقعی چرت های عالی به مدت زمان آن ها بستگی دار. در واقع، ۲۰ دقیقه خالص کافی است چون برای این که نیروی دوباره پیدا کنید، چرت زدن باید شما را از مرحله ۱ خواب به مرحله ۲ خواب (آرام شدن فعالیت های مغز) برساند.

مضرات چرت زدن طولانی 

چرت های طولانی که شما را وارد فاز خواب عمیق می کنند، دقیقا دلیل همان حالت های ضعف و خستگی بعد از چرت زدن هستند. وقتی از خواب های عمیق بیدار می شوید، این احساس خواب آلودگی و گیجی اغلب تا یک ساعت طول می کشد. به  همین دلیل بهتر است زنگ هشدار تلفن همراه تان را تنظیم کنید تا بیش از حد چرت نزنید.

بهترین زمان چرت زدن چه ساعتی است؟ 

متخصصان می گویند که بهترین زمان برای چرت زدن، بین ساعت یک تا سه ظهر است، وقتی که هورمون ملاتونین در بدن افزایش می یابد. همان طور که می دانید هورمون ملاتونین، ریتم شبانه روزی بدن یا چرخه خواب-بیداری را تنظیم و حفظ می کند. ضمن این که ساعت یک تا سه ظهر، دقیقا وسط روز و بعد از خوردن ناهار است و هرچه دیرتر از این زمان چرت بزنید، شب ها سخت تر می خوابید. از طرف دیگر، چرت زدن زودتر از این ساعات هم سخت است، چون بدن آماده نیست که بیشتر بخوابد.

 

 

 

 

 


دیدگاهها بسته شده است.