خانم ۲۸ ساله ای که پس از زایمان چهره اش ۷۰ ساله شد!

به گزارش عرصه؛ این خانم اهل چین دچار بیماری بسیار نادر کوتیس لاکسا شده است که پوست بدن را چروکیده می کند و سرعت پیر شدن آن را افزایش می دهد به طوری که طی شش ماه هو جوآن از ۲۸ ساله به سن ۷۰ ساله رسیده است.

پیر شدن زن جوان بخاطر بیماری

او می گوید پس از به دنیا آمدن فرزند دومش این بیماری آغاز شد و طی مدت ۶ ماه اثرات خود را به جای گذاشت به طوری که دیگر قابل شناسایی نبود و از نگاه کردن به آینه نیز ترس داشت. این خانم تنها نمونه از این بیماری است که در چین وجود دارد و یکی از ۱۰ موردی است که در سراسر دنیا تا به حال شناسایی شده است.

او اعتقاد دارد پشتیبانی همسرش باعث شده تا از پس مشکلات این بیماری سخت برآید.

 دیدگاهها بسته شده است.