تروریسم ملیت ندارد و یک معضل جهانی است


نخست وزیر تونس در گفتگویی با اشاره به تابعیت تونسی عامل حادثه برلین اظهار داشت که تروریسم ملیت ندارد و یک معضل جهانی است.

به گزارش عرصه، «یوسف جاهد» نخست وزیر تونس در گفتگو با خبرگزاری آلمان در خصوص سفر قریب الوقوع خود به آلمان اظهار داشت: آلمان یکی از مهمترین شرکای تونس بوده و هست به خصوص پس از بهار عربی در سال ۲۰۱۰ میلادی این کشور کمک های قابل توجهی در اختیار تونس قرار داد. 

نخست وزیر تونس افزود: ما در نظر داریم تا در سال ۲۰۱۷ برای ارتقای سطح اقتصادی تونس گام های جدی برداشته و در این میان به گسترش مناسبات با آلمان نیز امیدواریم. 

وی در ادامه درباره عاملیت فرد تونسی در حادثه تروریستی برلین گفت: تروریسم ملیت نداشته و یک معضل جهانی است. «انیس عامری» نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تروریستی است که از جانب رهبران تروریسم حمایت می شده است. 

جاهد همچنین خاطرنشان کرد: افزایش سطح امنیت در تونس از دیگر اهدافی است که در سال جدید میلادی به آن پرداخته خواهد شد. دیدگاهها بسته شده است.