مناطق «السبعاوی» و «یافا» در موصل آزاد شدند


نیروهای مشترک عراقی در ادامه پیشروی های گسترده خود در شهر موصل، مناطق السبعاوی و یافا در ساحل چپ موصل را آزاد کردند.

به گزارش عرصه به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، پیشروی های نیروهای این کشور در جبهه های مختلف نبرد در شهر موصل همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، نیروهای عراقی موفق به آزادسازی کامل منطقه السبعاوی در ساحل چپ موصل شدند.

در همین حال، منطقه یافا در ساحل چپ موصل نیز در عملیات نیروهای مشترک عراقی از لوث تکفیریها پاکسازی شد.

گفتنی است، سلسله پیشروی های نیروهای عراقی در دیگر نقاط شهر موصل نیز همچنان با قدرت ادامه دارد.دیدگاهها بسته شده است.