نماینده شیرازخواستار ارائه توضیح درباره علل افزایش پارازیت شد


نماینده شیراز در تذکری به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت بر لزوم ارائه توضیح در مورد علت افزایش امواج پارازیت در شیراز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی شیفت سوم مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگانم به مسئولان اجرائی قرائت شد.

بر این اساس قمی، نماینده پاکدشت در تذکری به رئیس جمهور از صدور دستور اجرای عدالت و رفع تبعیض در خصوص پرداخت حقوق در دستگاه های مختلف انتقاد کرد و در تذکری به وزیر کشور بر لزوم تعیین دقیق خط مرزی شهرری و پاکدشت تاکید کرد.

علاوه بر این اصغر سلیمی، نماینده سمیرم در تذکری به وزیر کشور خواستار ارائه توضیح در خصوص علت درخواست کارت پایان خدمت از سوی پلیس از متقاضیان دریافت گواهینامه و در تذکری به وزیر نفت بر لزوم ارائه توضیح در خصوص علت افزایش ماه‌های سرد سال در قبوض گاز به هفت ماه تاکید کرد.

بختیار نماینده گلپایگان نیزدر تذکری  به وزیر علوم خواستار ارائه توضیح در مورد علت حذف ردیف بودجه دانشکده ریاضی خوانسار و در تذکر دیگری به وزیر بهداشت از عدم تامین پزشک عمومی و متخصص برای شهرهای خوانسار و گلپایگان انتقاد کرد.

همچنین مسعود رضایی نماینده شیراز در تذکری به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت بر لزوم ارائه توضیح در مورد علت افزایش امواج پارازیت در شیراز به ویژه در غرب شهر که باعث به خطر افتادن سلامت مردم و ایجاد سردردهای فراوان شده است، تاکید کرد.

فرهاد تجری نماینده قصر شیرین نیز در تذکری به وزیر اقتصاد و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر لزوم تخصیص وام و تسهیلات ویژه برای نیروهای مسلح برای ترمیم حقوق تاکید کرد.دیدگاهها بسته شده است.