فرونشست زمین میراث تاریخی اصفهان را تهدید می‌کند

مجتبی کنعانی در گفت‌وگو با خبرنگار عرصه، اظهار کرد: فرونشست بخش مرکزی ایران را به طور خطرناک و بحرانی تهدید می‌کند. تقریباً متوسط فرونشست در حالت نرمال در هر کیلومترمربع ۵ تا ۶ تن بوده اما این مهم در ایران در هر کیلومتر ۶۰ تن است.

این کارشناس میراث فرهنگی افزود: اولین بناهایی که نشست زمین و آثار آن را نمایان می‌کنند بناهای تاریخی هستند و به همین دلیل فضایی مثل میدان نقش‌جهان و سی‌وسه‌پل با خطر شکستگی مواجه هستند این در حالی است که فرونشست هیچ راه‌کار سازه‌ای ندارد.

این کارشناس میراث فرهنگی با اشاره به اینکه با بیلان منفی و برداشت شش میلیارد مترمکعب آب طی ۵ تا ۱۰ سال آینده شهرهای تاریخی مثل اصفهان و یزد با مشکل مواجه خواهند شد، ادامه داد: مشاهدات نشان می‌دهد که ترک‌هایی بر مدرسه چهارباغ و مسجد امام (ره) به علت فرونشست ظاهر نشده است، اما به آرامی خود را نشان می‌دهد و مطمئناً این نشانه‌ها ابتدا در بناهای تاریخی دیده می‌شود.

کنعانی با بیان اینکه پدیده‌هایی مثل فرونشست راه حلی ندارد و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری هم نمی‌تواند کاری کند همان طور که در برابر آلودگی هوا و تأثیر آن بر آثار تاریخی نتوانست کاری بکند، گفت: در خصوص فرونشست زمین نیازمند یک اقدام جدی و یک فداکاری در کل کشور هستیم.

وی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌ها، مسجد جامع عباسی و میدان نقش‌جهان بر روی تخته‌ای از آهک قرار دارند و همین موضوع باعث می‌شود که فرونشست موجب ترک خوردن ۷ یا ۸ نقطه از این بناها شود، اما فرونشست مدرسه چهارباغ، مسجد جامع و سی‌وسه‌پل را بیشتر تهدید می‌کند.

این کارشناس میراث فرهنگی ادامه داد: هیچ راه حلی برای نجات بناهای تاریخی از فرونشست وجود ندارد و بنایی مثل مسجد جامع عباسی که روی بستری رسی قرار گرفته است بیشتر در معرض تهدید است و این اتفاق مستقیم می‌تواند آن را نابود کند.


 دیدگاهها بسته شده است.