انتصابات جدید در بانک ملی ایران

به گزارش عرصه،طی احکامی از سوی حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران انتصاباتی به شرح ذیل انجام شد :
۱- داوود ملک نیا رییس اداره کل آموزش
۲- هادی سالار خیلی سرپرست اداره کل سازمان و روشها


دیدگاهها بسته شده است.