مجلس گرامیداشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی


مجلس گرامیداشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانیدیدگاهها بسته شده است.