نمایی از اتاق آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش عرصه؛ این تصویر، نمایی از اتاق آیت الله هاشمی رفسنجانی را نشان می دهد در شبی که به جای آیت الله، تصویر او در این اتاق  قرار گرفته است.

 نمایی از اتاق مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

 دیدگاهها بسته شده است.