دیدار رئیس مجلس مالی با وزیر امور خارجه


دیدار رئیس مجلس مالی با وزیر امور خارجهدیدگاهها بسته شده است.