۱۰۰۰ تخت جدید روانپزشکی در سراسر کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار عرصه، مراسم افتتاح همزمان ۱۰۰۰ تخت جدید روانپزشکی در سراسر کشور روز شنبه(۲۵ دی ماه) با افتتاح ۱۲۰ تخت روانپزشکی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توسط وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در اهواز برگزار خواهد شد.

همچنین دو پروژه درمانی دیگر شامل بیمارستان تازه تاسیس شهید دکتر بقایی ۲ اهواز و مرکز پیوند مغز استخوان بیمارستان شفای اهواز با حضور دکتر هاشمی در همان روز افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار می گیرند.دیدگاهها بسته شده است.