آتش نشانی بارها درباره فرسوده بودن پلاسکو هشدار داده بود


عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بارها آتش نشانی درباره فرسوده بودن پلاسکو هشدار داده بود که بی توجهی به این مساله اکنون باعث رخ دادن حادثه ای عظیم شده است.

به گزارش عرصه، ابوالفضل قناعتی اظهار کرد: متاسفانه علی رغم تذکر نظام مهندسی، شهرداری تهران، شورای شهر و آتش نشانی در خصوص فرسودگی بافت ساختمان پلاسکو، اما توجهی به این امر صورت نگرفت.

وی که از ابتدای ریزش در محل حادثه حضور داشت، گفت: آتش نشانی تهران بارها درباره فرسودگی مجتمع های تجاری هشدار داده است که این ساختمان نیز جزو این موارد بوده است که مقررات ملی ساختمان در آن رعایت نشده بود اما با بی توجهی به این مساله، در اثر آتش سوزی و ضعف سازه و عدم تجهیز به سیستم ایمنی شاهد وقوع ریزش بودیم.

وی همچنین گفت: نیروهای امدادی از تمام جبهه ها وارد شده و در حال کنترل حریق بودند اما سازه بسیار قدیمی بود و همین امر موجب ریزش ساختمان شد.دیدگاهها بسته شده است.