نماز در هنگامه دود و آتش

“خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد           به آب دیده و خون جگر طهارت کرد”
به گزارش عرصه، در میان عکس و فیلم‌های منتشره از حادثه پلاسکو، برخی تصاویر جان‌ها را به درد می‌آورد.
تصویر آتش نشان جوان در حال اقامه نماز در میدان عملیات در سومین روز وقوع حادثه در حالیکه هنوز جستجوی پیکر شهدای آتش نشان ادامه دارد، از آن دست عکس هایی است که آه از نهاد آدمی بلند می‌کند، قلب ها را می فشرد، زانوها را می‌لرزاند و اشک‌ها را جاری می کند.
خیابان جمهوری امروز محرابی برای آتش نشانان غیور وطن شده تا داغ دلهاشان را با یاد معبود آرام کرده، بغض ها را بر سر سجاده بریزند تا خود را هر چه سریع تر به سخت ترین و جانسوزترین عملیات زندگیشان برسانند.
آتش نشانان کی تصور می کردند روزی مامور عملیاتی شوند که دوست و رفقایشان در زیر آوار ویرانه‌ها باشند؟
آتش نشان جوان شهادتین نماز را می گوید کفش و کلاه را برمی دارد و با خود زمزمه می کند:
کجایید ای شهیدان خدایی
کجایید ای سبک بالان عاشق
کجایید ای شهان آسمانی
کجایید ای زجان و جا رهیده
کجایید ای شهیدان خداییدیدگاهها بسته شده است.