عزیز ابراهیم اف به ماشین سازی پیوست

به گزارش عرصه، عزیز ابراهیم اف مهاجم ازبکستانی و جدید ماشین سازی پس از تأئید فنی از سوی فرهاد کاظمی و پشت سر گذاشتن تست پزشکی، رسما با ماشین سازی قرار داد امضاء کرد و به این تیم پیوست.دیدگاهها بسته شده است.