همکاری محیط زیستی ضرورت امنیتی است/ دعوت از همسایگان ایران


وزیر امور خارجه، ضمن دعوت از همه همسایگان ایران برای همکاری محیط زیستی، گفت: این اقدام نه فقط یک ضرورت محیط زیستی که ضرورت امنیتی است.

به گزارش عرصه،، محمدجواد ظریف در افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ضمن تشکر از معصومه ابتکار برای برگزاری این نمایشگاه از آغاز تاکنون گفت: از جامعه مدنی و هنرمندان سپاسگزاری می کنم که محیط زیست را به عنوان یک خواستگاه عمومی بر محیط فرهنگی ایران نهادینه کردند و امیدوارم این تلاش با همین شور ادامه پیدا کند.

وی افزود: ما در شرایط ویژه بین المللی هستیم که بیش از هر چیز نیاز به ادراک مشترک در زمینه چالش ها، منافع، خطرات و آینده بشریت دارد. هیچ موضوعی به اندازه محیط زیست در این ادراک مشترک نقش نداشته و در هیچ موضوعی به اندازه محیط زیست شامل همکاری، همفکری، تبادل نظر و تشریک مساعی بین المللی نیست.

ظریف ادامه داد: این درک مشترک که امروز در حوزه محیط زیست به آن دست یافته ایم یعنی فهمیده ایم که در زمینه محیط زیست در یک کشتی نشسته ایم و یا همه به ساحل امن می رسیم و یا همه در یک محیط آلوده و غیرقابل حیات زندگی را بدرود خواهیم گفت.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: این نمایشگاه امروز بیش از هر چیز نشانگر همکاری همه بخش های ذیربط و ذی نفع برای رسیدن به محیط زیست سالم تر است. بخش خصوصی و به ویژه شرکت های دانش بنیان در ایران و جهان در این نمایشگاه حضور دارند نشانگر ضرورت حضور این بخش به عنوان پیشگام رسیدن به محیط زیست سالم است.

ظریف با اشاره به ضرورت همکاری بین المللی که در کنوانسیون های متعددی ذکر شده، تاکید کرد: همه کشورها باید بستر لازم را برای اقتصاد سبز و توسعه پایدار فراهم کنند. اقتصاد سبز نه مانع توسعه بلکه تضمین کننده توسعه پایدار است.

وی تاکید کرد: امروز نیازمند آنیم که بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان فراسوی مرزها بر همکاری مشترک انسانی برای ساختن آینده فرزندانمان که وارثان محیط زیست هستند، تلاشی مشترک داشته باشند.

وزیر امور خارجه در منطقه شاهد سیاست های غلطی بوده ایم که در نتیجه امروز بیابانی شدن، بحران گرد و غبار و کم آبی را شاهدیم. یکی از حوزه هایی که زمینه اعتماد در منطقه را فراهم می کند و همه به آن نیاز دارند، محیط زیست است.

ظریف ادامه داد: من همه همسایگان جمهوری اسلامی ایران را دعوت می کنم در یک برنامه مشترک برای مقابله با خطراتی که از رژیم های گذشته به ویژه صدام حسین و امروز از جانب تروریسم به ویژه داعش یک همکاری ضروری و اطمینان بخش را آغاز کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران دست همکاری به سوی همه همسایگان دراز می کند تا بتوانیم آینده بهتر برای فرزندانمان در منطقه را فراهم کنیم. این اقدام نه فقط ضرورت محیط زیستی که ضرورت امنیتی است و امیدوارم رهبران همه کشورهای منطقه از این آزمون حیاتی سربلند بیرون بیایند.دیدگاهها بسته شده است.