روش های مناسب خوابیدن در هواپیما/ ببینید

به گزارش عرصه؛ اگرچه که فضای کم ،امکان خواب راحت را از شما می گیرد اما به چند روش می  توان تا حدودی این مسئله را حل کرد.

خوابیدن در هواپیما

اگر از افرادی هستید که همیشه صندلی کنار پنجره را انتخاب می کنید پس امکان تکیه دادن به دیواره کابین را دارید.

خوابیدن در هواپیما

روش فوق هم یک نوع خوابیدن در هواپیما است اما برای افراد دارای قد بلند پیشنهاد نمی شود.

خوابیدن در هواپیما

تکیه دادن به شانه همراهتان هم می تواند خوب باشد.البته اگر او نیز راضی باشد و دوم اینکه غریبه هم نباشد.

خوابیدن در هواپیما

روش دست به سینه و سر بالا به یاد دوران مدرسه برای کسانی که در صندلی وسط می نشینند.

خوابیدن در هواپیما

داشتن بالشت مسافرتی به شما در داشتن وضعیتی آرام و راحت کمک می کند.

خوابیدن در هواپیما

گاهی هم ممکن است خوش شانس باشید و با یک پرواز تقریبا خالی سفر کنید.

خوابیدن در هواپیما

تغییر وضعیت پشته صندلی برای ایجاد یک وضعیت ریلکس می تواند موثر باشد اما توجه کنید برای همسفر پشت سریتان ایجاد مزاحمت بیش از حد نکنید.

خوابیدن در هواپیما

با حالت فوق در صورتی که برای رفت و آمد در راهرو مزاحمت ایجاد نکنید،می توانید استراحت کنید.

خوابیدن در هواپیما

اگر دارای هیکل ظریفی هستید حلقه کردن بدن به شکل جنین را هم می توانید امتحان کنید.

 

منبع:توریسم آنلاین



دیدگاهها بسته شده است.