پوشش زنان ایران باستان را ببینید

به گزارش عرصه؛ حجاریها و نقش های متعددی بر میراث باستانی سرزمین کهن ایران وجود دارد. از روی این نقوش بسیار قدیمی، میتوان تا حدودی به چگونگی پوشش مردان و زنان ایران باستان پی برد.

از حجاریهای بسیار قدیمی و نقوشی که از میراث کهن ایران بحساب می آید، می توان دریافت که پوشش زنان ایران باستان، از دوران مادها و هخامنشیان تا بعد از آن، جامه های بلند و رنگین از قطعات متعدد، تشکیل شده بوده است.

آنچه مسلم است، ساختن پارچه در دورانهای گذشته، فرآیند بسیار دشواری بوده است. معمولا لباس زنان متمول و شاهزاده ها، از قطعات لطیف تر و بیشتری تشکیل میشده است. پوشش زنان همواره بلند بوده و از تزئینات متعددی در ساخت آنها استفاده میشده است.

بازسازی لباس های بانوان ایرانی تمدن ها و سلسله های ایران پیش از اسلام، به کوشش بانوی هنرمند ایرانی، مریم انتظامی مقیم کشور هلند انجام گرفته است. نگاره ای از بازسازی لباس زنانه مادی، ایلامی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی، بر گرفته از پوشش تندیس ها از پژوهش هایی درباره نوع پوشش تندیس ها و منابع بجا مانده از این دوران ها نشان میدهد که ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺷﮑﺎﻧﻲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﻮشش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺍﺳﺖ.

ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻥ اشکانی ﻓﺎﻗﺪ ﺩﻭﺧﺖ ﻭ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻋﺮﻳﺾ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑایکدیگر ﻭ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻲ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﭘﺎﺭﭼﻪ، ﺭﻭﻳﻪ ﺩﻭﺯﻱ، ﺣﻤﺎﻳﻞ ﻭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. تنوع این لباسها، بیشتر در قطعه های تزیینی این لباسها بوده است.

لباس زنان مادی

لباس زنان ایلامی

لباس زنان هخامنشیلباس زنان اشکانی

لباس زنان ساسانی

لباس زنان پارتی یا اشکانی

لباس زنان مادها

لباس زنان قاجاریه

منبع:راستان نیوز

 

 دیدگاهها بسته شده است.