رضوی: ایران تیم چندملیتی قطر را حسابگرانه شكست داد

عباس رضوی در گفت‌وگو با عرصه، درباره برتری تیم ملی فوتبال ایران بر قطر اظهار كرد: بازیكنان تیم چند ملیتی قطر هنگام اجرای سرود ملی این كشور، نشان دادند که از ملیت این کشور فقط نامی در پاسپورتی قطری دارند و تلاش مضاعفشان برای پیروزی فقط  بخاطر دلارهای وعده داده شده بود و بس.

او ادامه داد: در این بازی دیدیم که بارها خطاهای بارز قطری‌ها عمدا به قصد آسیب‌زدن و از بازی خارج کردن بازیکنان ایران بود که گاهی از چشم داور هم پوشیده می‌ماند. واجد محمد کاپیتان تیم قطری الگوئی در این زمینه بود.

سرمربی پیشین استقلال همچنین گفت: تیم ایران با آرایشی دفاعی و حساب‌شده هرگز شانسی جدی برای تیم قطر باقی نگذاشت. ایران در نیمه اول با ضد حمله می‌توانست به گل‌های بیشتری هم دست یابد. ایران با تمرکز دفاعی در منطقه یک سوم دفاعی شرایط را برای حفظ توپ بیشتر و بهتر مشكل کرده بود. دگرگونی فراوان در شکل تیمی هرگز دغدغه‌ای از ناهماهنگی در تیم نداشت و این نشانی از نظم تاکتیکی و مدیریت تیمی بود.

رضوی افزود: تیم ایران با آرایش ۴-۲-۳-۱ بازی را آغاز کرد ولی عملا دیدیم عزت‌اللهی با وظیفه دفاعی بیشتر در تمرکز دفاعی و حاج صفی با نقشی حمایتی در تهاجم، تمایل بیشتری به جناح چپ داشت . شاید به همین خاطر در نیمه اول جناح چپ قطر در تهاجم بیشتر موفق بود. هافبک دفاعی تیم قطر با نزدیکی به سردار آزمون مانع تشکیل مثلث حرکتی کناره‌های ما شده بود.

او ادامه داد: دیده شد که چندین‌بار سردار آزمون برای رهایی از این یارگیری نزدیک اقدام به جابجایی پست بازی خود كرد ولی چون این جابجایی بدون جایگزین بود فضای ایجاد شده مورد استفاده قرار نگرفت. شاید فاصله بازی و وظایف تهاجمی با تعداد مشخص این مورد حرکتی را بدون اثر کرده بود. گل طارمی که با حرکت او از سمت راست به میانه زمین و در منطقه جریمه به زیبایی زده شد شاید این فکر را مطرح سازد که حضور طارمی در پیشانی تیم موثرتر باشد. شاید حضور طارمی در کناره‌های زمین و داشتن وظایف بیشتر دفاعی، شانس گل زدن این گلزن لیگ را در تیم ملی کاهش دهد.

رضوی در ادامه گفت: خط دفاعی ایران در بازی با قطر موفق بود و عزت‌اللهی در این استحکام دفاعی بسیار موثر بود. بیشتر کرنرها پاس داده می‌شد در حالی که شاید با ارسال مستقیم این  کرنرها با وجود سردار آزمون و طارمی و انصاری فرد می‌توانست موثرتر باشد.

او افزود: دروازه‌بان ایران در جاگیری و خروج از دروازه بسیار خوب عمل کرد و بالاخره تیم ایران با یک بازی حساب‌شده و درست به پیروزی رسید. انتظار بیشتر ما از تیم ملی ایران برای اجرای کار گروهی بهتر و هماهنگ‌تر نیاز به حمایت و تدارک بسیار بیشتر تیم ملی دارد.دیدگاهها بسته شده است.