رشد ۶۷.۵ درصدی زنان «شاغل دارای تحصیلات عالی»...

تحولات کمی و کیفی اشتغال بانوان حاکی از آن است که سهم زنان شاغل در بخش‌های اقتصادی با تغییر مواجه بود ضمن اینکه تعداد زنان شاغل دارای تحصیلات عالی در ۱۰سال اخیر رشد ۶۷درصدی داشته است. به گزارش عرصه خ...

ویژگیهای دولت رانتی/دولت دوازدهم باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد...

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با تشریح ویژگیهای دولت رانتی گفت: دولت دوازدهم باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد. به گزارش عرصه خبر،احمد توکلی در خصوص فرمایشات اخیر رهبری درباره دولت رانتی و لزوم ت...