اگر بدون دمپایی وارد حمام شوید، چه اتفاقی می‌افتد؟

به گزارش عرصه؛ قارچ و کپک های حمام و دستشویی در موارد شدید می تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود، زیرا پوست مرطوب در برابر عوامل بیماری زا نفوذپذیر است و به همین علت رعایت نکات بهداشتی و استفاده از دمپایی و وسایل شخصی در هنگام دوش گرفتن در استخر، باشگاه و حمام عمومی ضروری است.

 

 دیدگاهها بسته شده است.