امیدوارم برنامه ششم آخرین نسل تهیه برنامه کشور به شیوه فعلی باشد


سنندج- اقتصاددان برجسته کشور گفت: امیدوارم تجربه برنامه ششم توسعه که سازمان برنامه و بودجه هم از آن راضی نیست آخرین نوع نسل برنامه های توسعه ای که به این شیوه تهیه شده باشد.

به گزارش خبرنگارمهر، بایزید مردوخی امروز شنبه در همایش بزرگداشت روز ملی آمار برنامه ریزی که در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزارشد، گفت: خوشبختانه تلاش های وسیعی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای تولید آمار و اطلاعات انجام شده که این اقدام هم در سطح ملی  صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: می توایم ادعا کنیم برای برنامه ریزی صحیح کمبود آمار و اطلاعات نداریم و اگر کمبودی هم وجود داشته باشد مربوط به حوزه های دیگر است.

وی اظهارداشت: در گذشته ما برای دستیابی به آمار و اطلاعات از گزارش های تبلیغاتی روزنامه ها استفاده می کردیم و امروز این موانع و کمبودها از بین رفته است.

این اقتصاددان مطرح کشور افزود: این تلاش وسیع باید برای برنامه ریزی درست توسعه اقتصادی و اجتماعی استان انجام شود چراکه هیچ جامعه ای پیدا نمی شود که برنامه ریزی نداشته باشد.

مردوخی با اشاره به اینکه توسعه بدون برنامه ریزی تحقق پیدا نمی کند، افزود: ما هم برای برنامه ریزی توسعه از اطلاعات و آمار استفاده می کنیم ولی  متاسفانه در دانایی های برنامه ریری توسعه پیشرفت نکردیم.

وی مشکل اصلی کشور را نطام تدبیر و حکمرانی که در ادارات و بنگاه ها به آن عادت شده است، خواند و اظهارداشت:  در ادارات و نهادهای ما بیشتر افرادی که به عنوان مدیر انتخاب و منصوب می شوند همواره به دنبال حفظ وضع گذشته و موجود هستند در حالیکه در دنیا مدیریت تغییر اصل قضیه است.

وی اضافه کرد: در دیگر کشورهای دنیا ادامه وضع موجود را از مدیران نمی خواهند بلکه از آنها برنامه مدیریت تغییر را می خواهند که ما در کشورمان هنوز این مهم را نداریم.

این اقتصاددان ایرانی تنها راه مدیریت تغییر را هم استفاده از آمار و اطلاعات ذکر کرد و گفت: انواع شاخص ها در سطح بین المللی از عملکرد ما درکشور منتشر می شود چه قبول داشته باشیم چه نه.

مردوخی ادامه داد: در شاخص های نظام تدبیر هم چون شفافیت، کیفیت قوانین و مقررات که در دنیا مطرح است جزو پایین ترین کشورها هستیم.

وی عنوان کرد: غالبا ما در دام میانگین ها مثل نرخ تورم و بیکاری می افتیم که اگرچه برای رتبه بین المللی خوب است ولی برای خانوار مطلوب نیست.

وی بیان کرد: ما باید کاری کنیم از آمار و اطلاعات درست استفاده شود و مردم را آگاه و در برنامه ریزی ها از مشارکت آنها بهره مند شویم.

این اقتصاد دان مطرح کشور با اشاره به اینکه در سطح ملی برنامه ریزی انجام می شود ولی اطلاعی از مردم استان ها در حوزه های مختلف بیان نمی شود، گفت: شاید دراستان کردستان مردم بجای استادیوم ورزشی بیمارستان بخواهند که این مسئله در برنامه ریزی های ما در سطح کلان لحاظ نمی شود و بیشتر براستان ها برنامه ها تحمیل می شود که رافع مشکلات آنها نیست.

مردوخی اظهارداشت: استانی هم چون کردستان دارای فراوانی آب، دام و مرتع است ولی تاکنون کدامیک از این موارد توسعه داده شدند.

وی عنوان کرد: همه بخواهیم شیوه برنامه ریزی توسعه در کشور تغییر کند  ومتخصصان استان ها هم  منابع قابل بهره برداری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی را مطرح کنند  و اینگونه بهره برداری درست از امار و اطلاعات می شود.

وی با بیان اینکه بدون برنامه امکان توسعه اقتصادی اجتماعی میسر نیستف گفت: امیدوارم تجربه برنامه ششم که سازمان برنامه و بودجه هم از آن راضی نیست آخرین نوع نسل برنامه های ما که بدین شیوه تهیه شدند، باشد.
 دیدگاهها بسته شده است.