زمین‌های سه جایگاه سوخت دولتی واگذار می‌شود


زمین‌های مربوط به سه جایگاه سوخت دولتی در روز سی‌ام آبان ماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی به مزایده گذاشته می‌شود.

به گزارش عرصه به نقل از سازمان خصوصی سازی؛ زمین‌های مربوط به سه جایگاه سوخت دولتی در روز سی‌ام آبان ماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از سوی شرکت پخش فرآروده‌های نفتی ایران از طریق مزایده واگذار می‌شود.
 

بر این اساس زمین جایگاه سوخت دماوند به مساحت ۱۸۶۷.۴۷ متر مربع به ارزش کل پایه ۷۸ میلیارد و ۵۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و مبلغ سپرده ۲ میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۲۷۷ هزار ریال(به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط دو ساله)، زمین جایگاه سوخت سابق شهرستان دامغان به مساحت ۵۰۸.۵ متر مربع به ارزش کل پایه ۳ میلیارد و ۵۱ میلیون ریال و مبلغ سپرده ۹۱ میلیون و ۵۳۰ هزار ریال(به صورت نقد) و زمین جایگاه سوخت سابق روستای عباس آباد به مساحت ۷۷۶ متر مربع به ارزش کل پایه ۵۲۳ میلیون ریال و مبلغ سپرده ۱۵میلیون و ۶۹۰ هزار ریال(به صورت نقد) برای این مزایده آگهی شده‌اند.

همچنین آخرین مهلت ارسال مدارک برای شرکت در این مزایده ۲۹ آبان ماه جاری تعیین شده است و متقاضیان در صورت برنده شدن در این واگذاری ۲۰ روز کاری فرصت دارند حصه نقدی مزایده را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند.



دیدگاهها بسته شده است.