ویدئو / شاعری که با داشته‌هایش زندگی می‌کند، نه توقعاتش

نسخه ویدئویی کامل گفت‌وگوی عرصه با شمس لنگرودی:دیدگاهها بسته شده است.