سخنگوهای متعدد فدرال رزرو باعث سردرگمی مردم می‌شود


جنت یلن، رئیس فدرال رزرو گفت که یکی از چالش‌های بانک مرکزی، آمریکا نحوه ارتباط اعضای متعدد این بانک با عموم مردم است.

به گزارش عرصه، به نقل سی‌ان‌بی‌سی، جنت یلن، رئیس فدرال رزرو گفت که یکی از چالش‌های بانک مرکزی نحوه ارتباط اعضای متعدد این بانک با عموم است.

یلن به هیئت مدیرعامل بانک اروپا در فرانکفورت گفت: این واقعا یکی از چالش‌های سیستم ماست.

او گفت: ما تعداد اعضای بسیار زیادی داریم و در حال حاضر هیئت رئیسه ما ۱۹ نفر است. سیستم سیاست‌گذاری پولی ما به نوعی دموکراسی‌گرا شده است که در واقع این تحت رهبری رئیس قبل از من آغاز شده بود.

یلن گفت: (درحال حاضر) ما توافق کردیم که افراد هیات رئیسه در سخنرانی‌های خود در مورد آن‌چه در تصمیمات فدرال رزرو اتخاذ شده است توضیح دهند و پس از انجام سیاست‌گذاری‌ها افراد می‌توانند بیرون بروند و دیدگاه‌های شخصی خود را مطرح کنند.

برخی از اعضا به لحاظ سنتی بسیار تندروتر از دیگران هستند و می‌توانند با سخنرانی خود سبب ایجاد جهت‌گیری‌های قوی در مورد نرمال‌سازی سیاست پولی شوند و از سوی دیگر می‌توانند در برخی مواقع باعث به وجود آمدن پیش‌بینی‌های غلطی برای سرمایه‌گذارانی که بر اساس جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری پولی سرمایه‌گذاری می‌کنند، بشوند.

یلن اعتراف کرد که یافتن راه چاره برای این مشکل بسیار سخت است.

یلن اضافه کرد: احتمالا ما هرگز نخواهیم توانست با توجه به سایز و ساختار خود به طور موثری این مشکل را اداره کنیم.

او اضافه کرد: هم‌چنان باید کارهای بیشتری در این مورد انجام شود.دیدگاهها بسته شده است.