«بن تزیون» اسرائیلی در حرم نبوی؟ حرمت شکنی عربستان از حرم نبوی

به گزارش عرصه؛ شفقنا نوشت: او خود را نخستین یهودی اسرائیلی می داند که توانسته از مکه مکرمه و حرم نبوی دیدن کند.

این تصاویر گواهی دیگری از اقدامات پیدا و پنهان رژیم سعودی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اسرائیل است.

       

 

 دیدگاهها بسته شده است.