درخواست تهران، مسکو و آنکارا برای ثبت سند سوچی در شورای امنیت


روسیه، ایران و ترکیه با ارسال نامه مشترکی به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت درخواست کردند بیانیه اجلاس سوچی درباره سوریه به عنوان سند شورای امنیت منتشر شود.

به گزارش عرصه، روسیه، ایران و ترکیه با ارسال نامه مشترکی به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت و ارسال متن بیانیه مشترک روسای جمهور سه کشور در مورد سوریه که روز پنجشنبه در سوچی به تصویب رسید، درخواست کردند که این متن بعنوان سند شورای امنیت منتشر شود.

این نامه بصورت مشترک به امضای غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه و فریدون سینیرلیگلو سفیر و نماینده دائم ترکیه نزد سازمان ملل متحد رسیده است.

در این بیانیه که روز ۲۲ نوامبر و در جریان دیدار سه جانبه روسای جمهور به تصویب رسید بر عزم سه کشور برای ادامه همکاریهای سه جانبه با هدف استقرار صلح و ثبات در سوریه تاکید شده است.

همچنین با اذعان بر نقش سازنده پروسه آستانه در ایجاد مناطق تنش زدایی و  کاهش خشونتها، بر لزوم ادامه روند آستانه تاکید شده است. 

روسای جمهور سه کشور همچنین ابراز امیدواری کرده اند که حل بحران سوریه از طریق همکاری بین ایران، روسیه و ترکیه تاثیر مثبتی بر وضعیت عمومی منطقه داشته باشد و از خطر تنش های قومی و فرقه ای خواهد کاست. دیدگاهها بسته شده است.