حمله وحشیانه یک ناشناس به بازیگر طنز

به گزارش عرصه؛  استیو براون بازیگر آمریکایی ژانر کمدی که در حال بازی روی صحنه نمایش بود، با هجوم مردی ناشناس بسیار غافلگیر شد. این شخص به علتی نامعلوم به روی صحنه آمد و با پایه میکروفن به سمت براون حمله کرد، کمی بعد کار به پرتاب صندلی کشید.

دیگر چیزی نمانده بود که بازیگر مشهور دچار آسیب‌های جدی شود که تماشاچیان به دادش رسیدند و او نیز در فرصتی مناسب پا به فرار گذاشت.

بازیگر طنز
 
2

 

 دیدگاهها بسته شده است.