اسکاتلند در تلاش برای حل معضل گرسنگی دانش‌آموزان کم‌بضاعت

به گزارش عرصه، شورای “لانارکشر شمالی​ در همین رابطه یک طرح پیشنهادی برای مقابله با گرسنگی دانش‌آموزان در روزهای تعطیل و ۱۷۵ روزی که غذاخوری‌های مدارس تعطیل هستند ارائه کرده است.

در صورت تصویب طرح جدید، این شورا یک برنامه پایلوت را در تعطیلات بهاره اجرا و سپس در صورت موفقیت اجرا این طرح به تعطیلات تابستانی نیز گسترش می یابد.

برخی گروه‌ها در تلاشند تا از عهده تقاضاهای والدین بربیایند. تحقیقات نشان داده است که در طول تعطیلات فشار بر بانک‌های غذایی دو برابر می شود.

شورای لانارکشر شمالی با اشاره به تحقیقات ملی اعلام کرده که تقریبا یک سوم از والدین با درآمد کمتر از ۲۵ هزار پوند برای تامین غذای فرزندانشان، خود از خوردن غذا محروم می مانند و تقریبا دو سوم آنها به طور کل قادر به تامین غذا برای فرزندانشان در روزهای تعطیلات نیستند. همچنین این آمارها برای والدین با درآمد کمتر از ۱۵ هزار پوند به ترتیب به نصف و سه چهارم والدین افزایش می‌یابد.

در یک نظرسنجی از سوی اتحادیه ملی معلمان در انگلستان، ۸۰ درصد از معلمان از افزایش سوءتغذیه و شرایط نامناسب تغذیه دانش آموزان بعد از تعطیلات و بازگشت به مدرسه خبر داده و سه چهارم آنها اعلام کرده‌اند که این وضعیت تاثیر بسیار منفی بر آموزش کودکان دارد.

“جان دیکی” از فعالان گروه مبارزه با فقر کودکان با استقبال از این طرح گفت: این برنامه‌ها برای تقویت تغذیه سالم و رسیدگی به برخی از نشانه‌های فقر در کودکانی که بیشترین نیازمندی را دارند، بسیار مفید خواهد بود. اما باید اطمینان حاصل کرد که این طرح به گونه‌ای اجرا شود که سبب تحقیر دانش آموزان و خانواده‌هایشان و احساس شرمساری در آنها نشود.

به گزارش بی‌بی‌سی، اگر طرح‌ آزمایشی با موفقیت پیش برود، این برنامه در ۲۳ ناحیه در سراسر منطقه به صورت تسهیلات اجتماعی اجرا خواهد شد. پیشنهادات در تاریخ ۲۰ فوریه در جلسه کمیته آموزش و پرورش توسط شورا مورد بحث قرار می گیرد.دیدگاهها بسته شده است.