اجرای ۱۲ گام پزشک خانواده تا ۱۴۰۲

به گزارش عرصه، علیرضا رییسی در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور  افزود:  ۱۲ گام اجرای برنامه پزشک خانواده در یک سال محقق نمی‌شود، بلکه طبق برنامه ریزی‌ها تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت،

وی ادامه داد:  روسای دانشگاه‌ها باید براین ۱۲ گام تمرکز  و  بر اجرایی کردن آنها نظارت کنند. همچنین باید توجه شود که تمام دانشگاه‌ها براساس مدلی واحد برنامه پزشک خانواده را اجرایی کنند و هر استانی که از مدل دیگری تبعیت می‌کند، باید خود را براساس این ۱۲ گام تطبیق دهد. 

براساس گزارش وبدا، معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: یکی از برنامه‌هایی بسیار مهم  تقویت دفاتر سلامت است که حمایت روسای دانشگاه‌ها را می‌طلبد. این برنامه در تهران و چند دانشگاه به صورت پایلوت اجرا شده‌است. با استقرار این خدمت بار کاری روسای دانشگاه‌ها کم شده و بدون هزینه و باکیفیت بیشتری می‌توان نظارت‌ها را بر بهداشت محیط افزایش داد.دیدگاهها بسته شده است.