پیام شورای مرکزی کانون کارگردانان به بنیاد فارابی

به گزارش عرصه در متن این پیام که در آن بر شفاف‌سازی همه نهادها در اعلام تسهیلات و مشارکت‌هایشان در تولید پروژه‌های سینمایی تاکید شده است، آمده:

مدیر عامل محترم بنیاد سینمایی فارابی 
جناب آقای علیرضا تابش 

شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران مراتب قدردانی خود را از اعلام روشن و شفاف میزان وام، تسهیلات، مشارکت و هرگونه کمک نقدی اختصاص داده‌شده به اشخاص و یا پروژه‌های سینمایی در فاصله سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٦ ابراز می‌دارد و امیدوار است این رویه مطلوب درباره سال‌های پیش از این هم اعمال شود . 

شورای مرکزی کانون کارگردانان همچنین  امیدوار است سایر نهادها و سازمان‌هایی که در فیلم‌های سینمایی مشارکت داشته یا تسهیلاتی ارائه داده‌اند به صورت شفاف میزان مشارکت خود را اعلام کنند تا به رشد سینمای ایران کمک شود.

شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایراندیدگاهها بسته شده است.