پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول از ایران برای یکسان‌سازی نرخ ارز


پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول از ایران برای یکسان‌سازی نرخ ارزدیدگاهها بسته شده است.