ادغام الاول و ساب، سومین بانک بزرگ عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد


ادغام الاول و ساب، سومین بانک بزرگ عربستان سعودی را تشکیل می‌دهددیدگاهها بسته شده است.