نرخ تورم اردیبهشت ماه ۸ درصد شد/کاهش جزئی تورم نسبت به ماه قبل


نرخ تورم اردیبهشت ماه ۸ درصد شد/کاهش جزئی تورم نسبت به ماه قبلدیدگاهها بسته شده است.