ناگفته‌هایی از جلسه نمایندگان نامزدهای انتخابات ۸۸ با رهبر انقلاب


ناگفته‌هایی از جلسه نمایندگان نامزدهای انتخابات ۸۸ با رهبر انقلابدیدگاهها بسته شده است.