اروپا پیشنهاد چین برای ائتلاف تجاری علیه آمریکا را رد کرد


اروپا پیشنهاد چین برای ائتلاف تجاری علیه آمریکا را رد کرددیدگاهها بسته شده است.