آمریکا درخواست پاریس برای معافیت از تحریم ایران را رد کرد


آمریکا درخواست پاریس برای معافیت از تحریم ایران را رد کرددیدگاهها بسته شده است.